Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czyli Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - posiada osobowość prawną i jest spółką kapitałową (od 2009r. wymagane minimum to 5 tys. zł).

Umowę spółki sporządza się w postaci aktu notarialnego, zaś jej nazwa może być dowolna - wymagane jest tylko dodanie wyrażenia „spółka z o.o.”.

Działalność spółki prowadzi zarząd, lecz gdy kapitał zakładowy spółki przekracza 500 tys. zł, powołuje się radę nadzorczą. Zaletą s. z o.o. jest ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej do wysokości wkładu wniesionego przez wspólników do spółki.