Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna - spółka osobowa, za zobowiązania której odpowiada bez ograniczeń co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) a przynajmniej jeden jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy powinien wynosić min. 50 tys. zł. Statut spółki ustanawia się aktem notarialnym, zaś osoby podpisujące statut (muszą to być wszyscy komplementariusze, akcjonariusze - niekoniecznie) stają się założycielami spółki.

Nazwa spółki powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz określenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Spółka może nabywać kapitał emitując akcje, co pozwala ją dokapitalizować i jednocześnie utrzymać nad nią kontrolę. Działalnością spółki kierują komplementariusze, ale jeżeli liczba akcjonariuszy w spółce przekracza 25 osób, powoływana jest rada nadzorcza.