Kredyt jako kapitał na rozwój firmy

Potrzeby firmy

Spółka potrzebuje kapitału na rozwój. Natomiast nie w każdej sytuacji oszczędności wystarczają na wyprodukowanie planów. Wówczas konieczny jest kredyt inwestycyjny, jaki może zaciągnąć poza tym osoba fizyczna prowadząca aktywność gospodarczą, np. na remont gmachu firmowego, zakup używanego samochodu, kupno komputera, drukarki, kseokopiarki.

Kredyt inwestycyjny finansuje więc zakup, przedsięwzięcie (np. budowę kolejnej hali produkcyjnej, budowę rurociągu, hali przeładunkowej), które powiększą dobra trwały. Bardzo często jest on zaciągany przez firmy i opiewa na duże sumy.

Kredyt inwestycyjny mamy szansę spłacać w ratach stałych albo przy malejących oprocentowaniu

Inwestycje

Dzięki pozyskanym tym sposobem środkom korporacja może sfinansować inwestycję w typie materialnym (zakup urządzeń, środków trwałych, urządzeń, urządzeń, konstrukcję, rozwinięcie, modernizację obiektów korporacyjnych albo powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), niematerialnym (zakup obligacji państwowych) oraz pieniężnym (zakup udziałów innego przedsiębiorstwa albo jego przejęcie).

Starając się o kredyt inwestycyjny, właściciel firmy, ma obowiązek udokumentować własną wypłacalność, skuteczność ekonomiczną (przedstawić zabezpieczenia) jak też pokazać elementy projektu: uzasadnić jego obowiązek, zaprezentować przewidywany zysk, kosztorys, biznesplan, analizy ryzyka, itd.

Linia kredytowa

Kredyt inwestycyjny może posiadać styl opłacania jednego, właściwego projektu oraz jest wypłacany w transzach czy też mieć formę linii kredytowej, z jakiej finansuje się bieżące potrzeby, plany, cele.